Metodologia Factual.ro

Preambul – de ce și cum facem fact-checking pentru Factual.ro?

înapoi

Urmărim să responsabilizăm actorii din spațiul public folosind tehnici din jurnalism și cercetare academică pentru verificarea la sursă a conținutului declarațiilor și deciziilor din spațiul public, lăsând la o parte motivații, opinii sau dorințe.

Ne concentrăm pe acea parte din declarațiile și deciziile din spațiul public care conține informație pretins factuală și care se pretează verificării.

Explicăm și tratăm subiectul ales pe înțelesul publicului larg; provocarea este să demistificăm declarațiile din spațiul public și să le prezentăm alături de fapte în așa fel încât să fie cât mai ușor de înțeles.

 • Factual verifică faptele utilizând aceleași standarde, bazate pe dovezi şi date exacte, evaluand obiectiv declaraţiile, indiferent de emitentul lor. Colaboratorii folosesc acelaşi proces de verificare pentru fiecare articol, în conformitate cu metodologia Factual, şi îşi bazează concluziile exclusiv pe dovezi.
 • Factual prezintă echipa editorială, împreună cu detalii relevante despre studiile şi experienţa colaboratorilor implicaţi în proiect, ierarhia şi structura în virturea cărora funcţionează.
 • Factual nu numeşte autorul unei verificări direct, orice text fiind asumat de întreaga echipă editorială.
 • Factual nu manifestă partizanate ideologice sau preferinţe în verificarea declaraţiilor şi ia în considerare importanţa şi relevanţa declaraţiilor pe care le selectează, în conformitate cu metodologia publică de lucru și cu politica de neutralitate.
 • Factual apelează la surse primare de date şi compară informaţiile utilizate în verificări cu mai multe surse. Textele includ clarificări despre interesele posibile ale persoanelor sau datelor citate, dacă se consideră contextual relevant pentru poziţia adoptată.
 • Factual mizează pe transparenţă şi obiectivitate. Dacă dovezi credibile indică faptul că un articol conţine una sau mai multe erori, acestea sunt asumate şi corectate în spiritul transparenţei, conform politicii de erată.
 • Factual include în verificările publicate sursele relevante utilizate, pentru a permite cititorului să probeze acurateţea datelor invocate şi a verdictului dat. Coroborând sursele citate cu metodologia Factual, se oferă posibilitatea membrilor publicului de a recrea verificarea pe cont propriu.
 • Factual nu are afiliere politică, nici nu declară sau manifestă sprijin pentru vreun partid, politician sau candidat politic și nici nu pledează pentru sau împotriva oricărei poziții politice cu privire la orice aspecte, cu excepția transparenței și acurateței în dezbaterile publice.
 • Factual prezintă într-o manieră transparentă sursele de finanţare. Dacă se primesc fonduri din partea altor entităţi, obligativitatea asumată de Factual este ca acestea să nu afecteze independenţa editorială a platformei. Sursele de finanțare și relațiile de colaborare sunt detaliate pe http://www.factual.ro/despre/#cinenefinanteaza
 • Factual își prezintă politica privind nepartizanatul pentru personalul de pe site-ul său. Cu excepția problemelor de acuratețe și transparență, personalul Factual nu se implică în activități de advocacy și nu își publică punctele de vedere cu privire la problemele de politică pe care organizația le-ar putea verifica într-un mod care ar putea determina un membru rezonabil al publicului să vadă activitatea organizației ca fiind părtinitoare.

Ce este informația factuală? 

înapoi

Considerăm informație factuală: statistici oficiale, texte de lege, hotărâri judecătorești, tot ceea ce e asumat de către o sursă a cărei autoritate sau credibilitate poate fi verificată independent.

Nu considerăm informație factuală: cifre non-atribuibile, informații „pe surse”, opinii și supoziții, tot ceea ce nu este ancorat în fapt (de pildă declarații politice).

Principiile noastre

înapoi

Echidistanță
(non-partizanat)

Redacția este apolitică și non-partizană. Redactorii nu își aleg ținte din anumiți politicieni. Subiectele sunt alese de editorul proiectului, în urma propunerilor venite de la echipa de monitorizare.  

Transparență

Suntem mereu transparenți și deschiși către comunicarea cu publicul și presa. Sursele de finanțare sunt listate în pagina de „Despre”, alături de componența echipei, adresa de contact și alte informații utile.

Integritate

Redactorii și experții în aflați în eventuale situații de conflict de interes se vor recuza pentru subiectul în cauză. Funky Citizens – asociația care gestionează formal proiectul – intervine în partea editorială doar în măsura în care i se solicită aportul de către editor.

Politica de rectificări

înapoi

Pentru că prețuim reputația înainte de toate, încercăm din răsputeri să publicăm fără greșeală. În rarele momente când greșeala – oricât de mică – se strecoară, revenim cu o actualizare în partea superioară a materialelor – pe site și pe Facebook. Este dreptul cititorului de a fi informat și obligația noastră de a fi integri și transparenți. Cititorii ne pot contacta pentru semnalarea erorilor la adresa facts [at] factual . ro. Ținem o evidență a rectificărilor pe blog.factual.ro/rectificari.

Persoanele care sunt de părere că sunt îndreptățite a apela la dreptul la replică ca urmare a publicării unui articol pe site-ul nostru care porneşte de la o afirmaţie pe care au făcut-o ne pot contacta la adresa facts [at] factual . ro.

1. Găsirea subiectelor

înapoi

Echipa de monitorizare caută zilnic decizii și declarații din spațiul public, în

 • surse media: agenții de presă, ziare, bloguri, pagini de Facebook oficiale;
 • surse oficiale: comunicate și declarații ale instituțiilor statului, stenograme din parlament, şedinţele de guvern etc.
 • evenimente publice: dezbateri, conferințe de presă etc.

În general, un subiect de fact-check poate fi (dar nu se limitează la):

 • o declarație din spațiul public atribuibilă unui decident / influențator;
 • o procedură a unei instituții publice care pare că nu a fost respectată;
 • o decizie sau o politică publică ce pare să nu fie fundamentată.

2. Redactarea fact-check-ului

înapoi

Structura de mai jos reprezintă scheletul oricărui fact-check:

I. Context

Declarația* / declarațiile în original, inclusiv fragmente care ajută la înțelegerea contextului subiectul (dar care nu pot sau nu trebuie neapărat verificate punctual)

Exemplu de contextualizare: reacția publică în original (titluri de ziar sau TV, etc); știrea zilei sau a săptămânii / disputa de care se leagă declarația respectivă; alte background info; justificarea importanței subiectului (altfel spus, de ce ar trebui cititorului să-i pese de acel subiect).

II. Ce verificăm

Articulăm exact partea din declarație a cărei veridicitate e verificabilă și asupra căreia ne vom apleca în partea următoare a fact-check-ului.

III. Verificare

Includem toate informațiile factuale relevante pentru subiect, extrase și sistematizate din surse valabile, către care linkăm mereu. Încercăm să plotăm cifre pe grafice cât de mult posibil. 

IV. Concluzie

Cum anume sunt infirmate sau confirmate declarațiile sau deciziile de către informațiile factuale expuse, evaluarea relevanței, bunei intenții, omisiunii intenționate. Concluzia trebuie să se poată încadra într-una din valorile barometrul adevărului.

* în cazul în care este posibil și necesar (de pildă există o nevoie rezonabilă pentru a clarifica sensul precis unei declarații), echipa va contacta autorul declarației pentru lămuriri suplimentare. Dacă autorul nu răspunde într-un termen rezonabil (48 de ore), echipa va continua să redacteze fact-check-ul. Chiar și dacă autorul afirmației răspunde cu clarificări, echipa își rezervă dreptul să verifice în continuare afirmația originală, furnizând însă, în secțiunea de conext, mențiunea contactării și clarificarea oferită de autorul afirmației.

3. Review, editare, publicare

înapoi

Avem două instrumente prin care garantăm obiectivitatea fact-check-urilor noastre:

 • Peer review-ul tehnic, care verifică acuratețea datelor și corectitudinea analizei; de asemenea, la nevoie oferă sprijin pentru autor (informații suplimentare, acces la alte resurse etc);
 • Editorul, care lucrează împreună cu autorul pentru a asigura o structură logică clară și accesibilă a argumentului, pentru a pregăti textul pentru publicul larg și pentru a prezenta informațiile cât mai clar (de exemplu, folosind infografice).

Flux de lucru

înapoi

1 Autorul transmite editorului draft-ul #1.

2 Editorul trimite autorului feedback legat de structura argumentării, apoi, după ce feedback-ul a fost integrat de către autor și cei doi cad de acord asupra structurii argumentației. Dacă e cazul, trimite către echipa de proiect/comunitate pentru peer-review.

3 Echipa de proiect recenzează draft-ul din punct de vedere tehnic; la nevoie, oferă sprijin.

4 Autorul integrează rezultatele recenziei tehnice într-un draft #2, pe care îl trimite editorului.

5 Editorul ajută autorul să formuleze concluzia astfel încât să poată fi încadrată în valorile disponibile pe „Barometrul Adevărului”, accesibilizează textul și îl pregătește pentru publicare.

Există și un „Consiliu Editorial”, compus din experți, care are rolul de a arbitra divergențele de opinii în legătură cu informații sau concluzii conținute de articole.

Timpi de lucru: optim, de la momentul unei declarații până la publicarea fact-check-ului pe factual.ro nu ar trebui să treacă mai mul de 10 zile (pentru a fi și factuali, și actuali). Atât autorul cât și editorul trebuie să se asigure de respectarea acestui deadline.

Mic manual de stil

înapoi

Declarațiile vor fi citate în intregimea lor, asigurându-se că argumentul autorului lor e expus în totalitate.

Întotdeauna este citată sursa primară a declaraţiei (ex: transcriere oficială a ședintei de guvern şi nu parafrazarea acestia în presă).

Referirea la autorii declarațiilor se va face sub forma: funcție + nume SAU instituția, fără apelative de tipul „domnul X” (ex: Președintele Klaus Iohannis SAU Președinția vs Domnul Iohannis).

Barometrul adevărului

înapoi

Pentru ca subiectul fact-check-uit să poată fi înțeles rapid de public, concluzia va trebui să poată fi notată pe scara adevărului de mai jos.

Adevărat Afirmația de la care pleacă fact-check-ul este de o acuratețe incontestabilă, nu îi lipsește nicio informație vitală.

Parțial adevărat Afirmația conține elemente de adevăr dar necesită clarificări suplimentare.

Trunchiat Afirmația conține elemente adevărate, dar este scoasă din context astfel încât realitatea este deformată sau dă naștere unor impresii greșite.

Fals Afirmația este incorectă conform datelor publice.

S-a răzgândit Pentru cei care inițial au afirmat ceva și ulterior s-au contrazis singuri.

Imposibil de verificat Nu există date oficiale sau informații care să susțină declarația.

Exemplu de fact-check

înapoi

1 Reply to “Metodologia Factual.ro”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *