Politica de erată

Citește și politica de neutralitate, metodologia sau Constituția Factual.
 1. Scop: această politică detaliază procedura pe care redacția/echipa publicației Factual trebuie să o urmeze în cazul în care constată o eroare, oricât de mică sau mare, post-publicare. Motivul pentru care facem erate este de a evita propagarea de informații false, incomplete, incorecte sau distorsionate.
 2. Definiție: eroare înseamnă orice inadvertență (inclusiv erori materiale) sau informație de-a dreptul falsă, greșită sau înșelătoare. Erorile pot fi mici, care nu influențează concluzia fact-check-ului, sau mari, în cazul în care informația omisă ar schimba concluzia fact-check-ului.
 3. Principiile rectificărilor: se efectuează, în primul și în primul rând, cu celeritate. Cititorii vor fi informați inclusiv de posibilele motive care au dus la apariția erorilor.
  1. în cazul erorilor mari:
   • în partea de început a fact-check-ului se adaugă fraza „Actualizare”, însoțită de data la care se face actualizarea și o succintă descriere a actualizării și a contextului în care a apărut.
   • varianta veche nu se șterge; aceasta rămâne vizibilă în locul sau inițial, însă va fi marcată printr-o ștergere (strikethrough, del)
   • varianta nouă, corectă, va fi amplasată contextual, lângă cea veche, fix în partea fact-check-ului unde s-a produs eroarea.
  2. în cazul erorilor mici: acestea pot fi erori de ortografie, link-uri puse eronat, citări incomplete (nemarcate ca atare). În aceste cazuri, fact-check-ul se actualizează fără a păstra ideea de trasabilitate a modificării (prevăzută mai sus, la erorile mari).
 4. Gestionarea eratelor pe social media:
  1. dacă fact-check-ul a fost diseminat și pe canale de social media, echipa Factual se va asigura că pe aceste canale va fi prezentă și erata și că nu se vor propaga informații eronate.
  2. Intervenția poate include inclusiv ștergerea completă a postărilor, în cazul în care acestea nu pot fi editate într-o manieră satisfăcătoare.
  3. Dacă postarea care va fi ștearsă are deja parte de interacțiuni (aprecieri, comentarii, distribuiri), ștergerea va fi mai întâi anunțată în comentarii, după care postarea va fi ștearsă în maxim o oră.

Dacă doriţi să ne semnalaţi o eroare care să fie corectată în baza principiilor expuse mai sus, vă rugăm să folosiţi datele de contact.

2 Replies to “Politica de erată”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *