Cătălin Rădulescu despre procentul de femei din conducerea PSD

Vorbind despre procentul de femei din conducerea PSD în contextul alegerilor interne din partid, deputatul Cătălin Rădulescu a făcut următoarea afirmaţie:

Vor fi jumătate bărbaţi şi jumătate femei. Fiind opt regiuni, vor fi opt bărbaţi şi opt femei. Se măreşte numărul de femei. Ceea ce (…) eu nu am nimic, mie îmi plac femeile, le iubesc extraordinar, dar nu ştiu dacă e, aşa, o cutumă în partidul nostru, chiar aşa, dintr-o dată, de la 30% la 50%

Deputatul Rădulescu spune că nu știe să există vreo cutumă în sensul asigurării unei egalități de gen. Dar asta nu înseamnă că nu există.

PSD şi-a asumat oficial reprezentarea egală pe criteriul de gen la nivel intern, așa cum reiese din statutul partidului, la art. 10(6).

Partidul Social Democrat urmărește numai obiective politice, în conformitate cu Statutul PSD și Programul Politic al partidului, astfel:

(6) Recunoaște și susține rolul femeii în familie și în societate, egalitatea de șanse între femei și bărbați și promovează accesul la reprezentare proporțională a femeilor în toate funcțiile și structurile sale politice.

Nu știm la ce proporționalitate se referă art. 10 (6) din statutul PSD. Poate că proporția se calculează raportat la numărul total de membri ai partidului. Sau poate că e vorba de întreaga populație a României? Conform celor mai recente date INS cu privire la structura demografică a României (la 1 ianuarie 2017), din populaţia rezidentă totală de 19.644.350 persoane, 10.041.772 erau femei şi 9.602.578 bărbaţi, femeile reprezentând aşadar aproximativ 51% din populaţia rezidentă.

Astfel, este posibil ca decizia PSD ca jumătate dintre vicepreşedinţi să fie femei să fie fundamentată pe această proporție din populația României.

Este bine să menționăm aici și faptul că PSD are o organizație de femei activă, care, sub deviza „Mai multe femei în politică”, ne prezintă câteva cifre vizavi de reprezentarea politică a femeilor. Reținem următoarele:

III Promovarea femeilor in PSD
Egalitatea de sanse reprezinta o valoare fundamentala a democratiei sociale, PSD promoveaza acest principiu PSD, si-a inscris in strategia sa politica proiecte care sa determine prevenirea si combaterea discriminarii, promovarea egalitatii intre sexe, care au in vedere sanse egale in educatie si formare profesionala, acces la sanatate, la ocuparea unui loc de munca, obtinerea unei locuinte, dezvoltarea personalitatii, adaptarea profesionala, politici publice de sprijinirea familiei si copilului.
In Statutul partidului este inscrisa prevederea potrivit careia, promovarea femeilor in toate structurile de conducere din partid, precum si pentru prezenta ei pe liste, la toate categoriile de alegeri sa nu fie mai putin de 30% fata de barbati. In perioadele in care PSD s-a aflat la guvernare, a fost adoptata legislatia privind egalitatea sanselor s-a infiintat Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse, ca institutie importanta privind infaptuirea politicilor de gen, care din pacate a fost desfiintata in guvernarea PDL in 2009, si reinfiintata in guvernarea PSD in anul 2013. Au fost infiintate la nivelul celor 2 Camere ale Parlamentului, Comisii pentru egalitate de sanse intre femei si barbati.

Afirmaţia lui Cătălin Rădulescu face referire la o posibilă cutumă pe care deputatul o contestă. Însă Statutul PSD e mai mult decât o cutumă și include o prevedere legată de promovarea accesului la reprezentare proporţională a femeilor în toate funcţiile sale de conducere

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *